Afvalverwerking in de Zaanstreek

Ben jij woonachtig in de Zaanstreek en wil je weten hoe het eigenlijk is geregeld met de afvalverwerking bij jouw in de buurt? Er zijn ontzettend veel redenen te bedenken voor het hebben van groot of klein afval, maar het is echter de vraag welke instanties je dient aan te spreken als je met een probleem zit met betrekking tot afvalverwerking. Onder de term afvalverwerking worden de drie fasen van afvalverwerking geschaard namelijk het ophalen van het vuilnis, het opslaan en sorteren van het vuilnis en het vernietigen van afval. Elke fase van het afvalverwerken wordt bediend door een eigen instantie, waarvan jij vooral te maken heb met de afval ophaaldiensten voor zowel grof als normaal vuil. Je dient je te houden aan de regels die deze instanties opleggen zoals het sorteringscriterium en de ophaaltijden. Ook de rest van de fasen in de afvalverwerkingscycles zijn echter de moeite waard om van op de hoogte te zijn voor in dit geval de Zaanstreek.

Ophalen
De ophaaldienst is een gemeentelijke dienst die jouw, zoals hierboven reeds gemeld, een aantal criteria oplegt voor het goed verwerken en ophalen van het vuil dat je produceert. Deze gemeentelijke dienst, HVC genaamd, stelt dat er voorsortering plaats moet vinden en zij stellen tevens de ophaaltijden vast. In modernere wijken is sorteren niet altijd meer nodig, maar het wordt nog steeds wel op prijs gesteld. Voor het ophalen van grof vuil dien je vooraf een afspraak te maken bij de gemeente.

Opslaan en sorteren
Vuil wordt eerst naar een centraal punt gebracht waar grove sortering plaatsvind van voornamelijk grof vuil. Dit soort plekken worden ook wel afvalbrengstations genoemd. Zo is in de Zaanstreek bijvoorbeeld de milieustraat in Zaandam een afvalbrengstation.

Vernietiging
Voor vernietiging wordt het afval weggevoerd uit de Zaanstreek naar plekken met hoogovens waar al het ingezamelde afval van geheel Nederland wordt vernietigd.

Wil je meer weten over de afvalverwerking in jouw stad of dorp? Kijk dan op de website van je gemeente.

Bedrijven

Comments are closed.